- -

Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2009). Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres. http://hdl.handle.net/10251/5629

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5629

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
En primer lloc, s'explica pas a pas el muntatge del sistema d'equación de rigidesa d'una estructura qualsevol a partir de les relacions de rigidesa de cada una de les barres. A continuació es descriu la modificació d'aquest ...[+]
Palabras clave: Plantejament del sistema d'equacions de rigidesa , Organització dels càlculs , Mètode matricial , Càlcul d'estructures
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=c0adf500-3b1f-444d-a856-8312a4a4f886
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentage es concep com a reforç d'una part fonamental del mètode matricial de càlcul d'estructures, per facilitar que un estudiant puga atendre l'explicació diferents vegades, si ho necessita, o bé puga resoldre en qualsevol moment els dubtes que li hàgen pogut quedar.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 30 min.
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem