- -

Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres

Show full item record

Casanova Colón, J. (2009). Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres. http://hdl.handle.net/10251/5629

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5629

Video Viewer

Item Metadata

Title: Esquema de muntatge del sistema d'equacions de rigidesa d'una estructura de barres
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
En primer lloc, s'explica pas a pas el muntatge del sistema d'equación de rigidesa d'una estructura qualsevol a partir de les relacions de rigidesa de cada una de les barres. A continuació es descriu la modificació d'aquest ...[+]
Subjects: Plantejament del sistema d'equacions de rigidesa , Organització dels càlculs , Mètode matricial , Càlcul d'estructures
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=c0adf500-3b1f-444d-a856-8312a4a4f886
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentage es concep com a reforç d'una part fonamental del mètode matricial de càlcul d'estructures, per facilitar que un estudiant puga atendre l'explicació diferents vegades, si ho necessita, o bé puga resoldre en qualsevol moment els dubtes que li hàgen pogut quedar.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 min.
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record