- -

Entrenador d’aritmètica binària

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Entrenador d’aritmètica binària

Show full item record

Messeguer Badia, JC. (2015). Entrenador d’aritmètica binària. http://hdl.handle.net/10251/56435.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56435

Files in this item

Item Metadata

Title: Entrenador d’aritmètica binària
Author: Messeguer Badia, Josep Carles
Director(s): Martí Campoy, Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2015-09-30
Issued date:
Abstract:
Amb aquesta aplicació es pretén facilitar a l’alumnat la pràctica de varis tipus d’exercicis amb números binaris. D’aquesta manera no hi haurà limitació en el nombre d’exercicis que s’exposen , considerant que es generen ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record