- -

Les meues parts i jo. Una visió pròpia de l'Anàlisi Transaccional d'Eric Berne.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Les meues parts i jo. Una visió pròpia de l'Anàlisi Transaccional d'Eric Berne.

Mostrar el registro completo del ítem

Mars Carbó, L. (2015). Les meues parts i jo. Una visió pròpia de l'Anàlisi Transaccional d'Eric Berne. http://hdl.handle.net/10251/56601.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56601

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Les meues parts i jo. Una visió pròpia de l'Anàlisi Transaccional d'Eric Berne.
Autor:
Director(es): Ibañez Magraner, Eduard
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Fecha acto/lectura:
2015-09-24
Fecha difusión:
Resumen:
El treball que ací presentem és de caràcter pràctic i s’organitza en forma de llibre d’artista. Naix de la reunió de dues grans inquietuds personals i àmbits d’investigació. D’una banda, es tracta un tema psicològic que ...[+]
Palabras clave: assaig , polaroid , analisis transaccional , dibuix , fotografia , Llibre d´artista , Collage , ELS ESTATS DEL JO INTERPRETATS DES DEL DIBUIX
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Titulación: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem