- -

Desenvolupament d'un sistema de control autoàtic de temperatura per a plaques de petri de C.Elegans

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament d'un sistema de control autoàtic de temperatura per a plaques de petri de C.Elegans

Show full item record

Ortiz Castelló, V. (2015). Desenvolupament d'un sistema de control autoàtic de temperatura per a plaques de petri de C.Elegans. http://hdl.handle.net/10251/57514.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/57514

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'un sistema de control autoàtic de temperatura per a plaques de petri de C.Elegans
Author:
Director(s): Sánchez Salmerón, Antonio José Herrero Durá, Juan Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2015-09
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[ca] El projecte tractarà sobre el control de temperatura de mostres de C. elegans, un tipus de nematode, en cultiu dins de plaques de Petri (plaques de proveta circulars de fons baix de plàstic o vidre per al cultiu de ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Sistema de control automático , Placas de petri
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record