- -

Disseny d’un reactor biològic seqüencial (SBR) per a tractar 350 m3 d’una indústria càrnia incloent-hi minimització de fangs mitjançant un reactiu comercial inhibidor de l’anabolisme

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d’un reactor biològic seqüencial (SBR) per a tractar 350 m3 d’una indústria càrnia incloent-hi minimització de fangs mitjançant un reactiu comercial inhibidor de l’anabolisme

Show full item record

Brull Pons, I. (2015). Disseny d’un reactor biològic seqüencial (SBR) per a tractar 350 m3 d’una indústria càrnia incloent-hi minimització de fangs mitjançant un reactiu comercial inhibidor de l’anabolisme. http://hdl.handle.net/10251/58158.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/58158

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d’un reactor biològic seqüencial (SBR) per a tractar 350 m3 d’una indústria càrnia incloent-hi minimització de fangs mitjançant un reactiu comercial inhibidor de l’anabolisme
Author: Brull Pons, Iván
Director(s): Bes Pià, Mª Amparo Mendoza Roca, José Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2015-09
Issued date:
Abstract:
Proyecto Confidencial (Riunet)
Subjects: SBR , Industria cárnica
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record