- -

Actuacions en les alqueries de l'Horta de València: l'Alqueria Serra

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Actuacions en les alqueries de l'Horta de València: l'Alqueria Serra

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Gallud Martínez, Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Gómez Alfonso, Carlos José es_ES
dc.contributor.author Sendra Alemany, Carles es_ES
dc.date.accessioned 2015-12-04T11:37:36Z
dc.date.available 2015-12-04T11:37:36Z
dc.date.created 2015-11-18
dc.date.issued 2015-12-04 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/58550
dc.description.abstract L’arquitectura popular sovint es menyspreada i denostada per la societat, deixant-les enderrocar o quedar en estat de ruïna, oblidant aquesta com a l’eina que els nostres avantpassats varen utilitzar per habitar, treballar i socialitzar, arrelant uns costums i caràcters que han construït la societat actual. Per tant, el treball fi de grau que es proposa, tracta de reflexionar, estudiar i analitzar sobre aquesta arquitectura popular, que en aquest cas son les alqueries de l’horta de València, per després tractar de proposar mecanisme d’articulació i vinculació d’aquestes amb la societat actual. Tractant que aquesta prenga consciència del patrimoni que li es propi i que siga capaç de donar una nova vida, coherent i responsable, amb aquesta arquitectura que ens ha acompanyat en la nostra pròpia evolució com a societat. Per a tractar d’entendre aquest patrimoni, es proposa l’alqueria Serra com a exemple a analitzar i com a fil conductor del nostre discurs al voltant d’aquest tema. Aquesta per la seva localització, tipologia i història, marcarà l’anàlisi previ i la proposta final, com a element significatiu en la història del poble de Benimaclet. es_ES
dc.format.extent 51 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Arquitectura popular es_ES
dc.subject L'Horta de Valencia es_ES
dc.subject Benimaclet (Valencia : barrio) es_ES
dc.subject Alquerías es_ES
dc.subject Farmhouses es_ES
dc.subject Huerta es_ES
dc.subject Huerta de Valencia es_ES
dc.subject Garden es_ES
dc.subject Popular architecture es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title Actuacions en les alqueries de l'Horta de València: l'Alqueria Serra es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sendra Alemany, C. (2015). Actuacions en les alqueries de l'Horta de València: l'Alqueria Serra. http://hdl.handle.net/10251/58550 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\29952 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record