- -

Terror Lúdic. Condicionant la ment humana per mitjà dels jocs

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Terror Lúdic. Condicionant la ment humana per mitjà dels jocs

Show full item record

Juan Mompó, R. (2015). Terror Lúdic. Condicionant la ment humana per mitjà dels jocs. http://hdl.handle.net/10251/58693.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/58693

Files in this item

Item Metadata

Title: Terror Lúdic. Condicionant la ment humana per mitjà dels jocs
Author: Juan Mompó, Rut
Director(s): Giner Martínez, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura
Read date / Event date:
2015-09-24
Issued date:
Abstract:
[IN] Videogame development with a 3D structure, where are presented two versions of the same idea. The project thematic is linked with the horror genre, doing emphasis in the tactics to create a scene with these characteristics, ...[+]


[VA] Desenvolupament d’un videojoc d’estructura 3D, on es presenta la proposta de dues versions d’una mateixa idea. La temàtica del projecte queda vinculada al gènere de terror, fent èmfasi en les tàctiques per a crear una ...[+]
Subjects: survival horror , psicologia del color , univers 3D , Videojoc
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record