- -

Disseny d'una sala polivalent per una societat musical

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'una sala polivalent per una societat musical

Show full item record

Torres Salort, J. (2015). Disseny d'una sala polivalent per una societat musical. http://hdl.handle.net/10251/59022.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/59022

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'una sala polivalent per una societat musical
Author: Torres Salort, Josep
Director(s): Guillén Guillamón, Ignacio Enrique Gómez Alfonso, Carlos José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Read date / Event date:
2015-11-18
Issued date:
Abstract:
Disseny d’una sala polivalent per una societat musical atenent als parà- metres acústics que defineixen la qualitat acústica d’una sala d’aquestes característiques i a la màxima polivalència en el seu ús. Extracció ...[+]
Subjects: Auditorios , Auditoriums , Acoustic , Acústica , Salas multiusos
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record