- -

Caracterización de laminados de fibra de carbono-epoxi reforzados con óxido de grafeno

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Caracterización de laminados de fibra de carbono-epoxi reforzados con óxido de grafeno

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Busquets Mataix, David Jerónimo es_ES
dc.contributor.advisor Ferrándiz Bou, Santiago es_ES
dc.contributor.author Redondo Herrero, Osiris es_ES
dc.date.accessioned 2016-01-07T12:22:55Z
dc.date.available 2016-01-07T12:22:55Z
dc.date.created 2014-05-22
dc.date.issued 2016-01-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/59500
dc.description.abstract [EN] Characterization of carbon fibre-epoxi laminates with graphene oxide reinforcement to enhance toughness es_ES
dc.description.abstract [ES] Caracterización de laminados de tejido tafetán de fibra de carbono – epoxi, troquelados con diferentes orientaciones y reforzados con óxido de grafeno, para analizar su comportamiento mecánico e incremento de propiedades, sobre todo frente a impacto es_ES
dc.description.abstract [CA] 'objectiu del present treball d'investigació és la caracterització de laminats de teixit tafetà de fibra de carboni - epoxi, troquelats amb diferents orientacions i reforçat amb òxid de grafeno (GO), per a analitzar el seu comportament mecànic i increment de propietats, en particular mòdul d'elasticitat i resistència a l'impacte. En les instal•lacions del departament d'enginyeria mecànica i de materials de la UPV, es disposa de tots els materials de partida per a fabricar els compostos amb les diferents configuracions, per a l'obtenció i funcionalització de l'òxid de grafen i per a la caracterització mecànica dels materials obtinguts Per a la caracterització de les propietats mecàniques del material es van utilitzar els assajos de tracció i de flexió per mitjà de la màquina universal d'assajos. Per a l'avaluació de la tenacitat es va utilitzar una màquina d'impacte. La conclusió fonamental obtinguda en la present investigació és que l'addició GO en les matrius epoxi aconseguix incrementar tant el mòdul d'elasticitat de la mateixa com la seua resistència a l'impacte es_ES
dc.format.extent 122 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Fibra de carbono es_ES
dc.subject Grafeno es_ES
dc.subject Propiedades mecánicas es_ES
dc.subject Carbon fibre es_ES
dc.subject Grapheme oxide es_ES
dc.subject Mechanical properties es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACION es_ES
dc.subject.classification CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Mecánica y Materiales-Màster Universitari en Enginyeria Mecànica i Materials es_ES
dc.title Caracterización de laminados de fibra de carbono-epoxi reforzados con óxido de grafeno es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat es_ES
dc.description.bibliographicCitation Redondo Herrero, O. (2014). Caracterización de laminados de fibra de carbono-epoxi reforzados con óxido de grafeno. http://hdl.handle.net/10251/59500 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record