- -

Interferències: acupuntura urbana al barri de benimaclet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Interferències: acupuntura urbana al barri de benimaclet

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Canales Hidalgo, Juan Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Llavería Arasa, Juan es_ES
dc.contributor.author Llonch Molina, Carlos es_ES
dc.date.accessioned 2016-02-03T12:30:27Z
dc.date.available 2016-02-03T12:30:27Z
dc.date.created 2015-07-15
dc.date.issued 2016-02-03 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/60560
dc.description.abstract [EN] Interference : urban acupuncture in the neighborhood of Benimaclet es_ES
dc.description.abstract [ES] El projecte consta d'una sèrie de micro-intervencions en els espais descuidats o degradats de l'entorn urbà, la finalitat dels quals és restaurar la unitat d'estil d'un barri de la ciutat de València. Amb aquest projecte es vol captar l'atenció dels habitants del barri de Benimaclet sobre el cos identitari del mateix, fer que desviïn la seva mirada cap a detalls que potser els havien passat desapercebuts. La manera de fer-ho és mitjançant la còpia i descontextualització de volums i colors. Per arribar a aquesta fi, d'una banda, s'ha dut a terme un mètode de mapatge de la zona, metòdic i a l'hora sensible. D'altra banda, s'ha desenvolupat una cerca experimental formal amb materials com ara l'escaiola, la silicona o la fusta. Paral·lelament a aquestes experiències de procés, s'ha desenvolupat una investigació teòrica per tal d'acotar-ne l'àmbit conceptual i els antecedents. Per això s'han introduït conceptes com estructura axiomàtica, acupuntura urbana, interstici o esperit lúdic. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reconocimiento - Compartir igual (by-sa) es_ES
dc.subject Intervención artística es_ES
dc.subject Arte público es_ES
dc.subject Arte Contemporáneo es_ES
dc.subject Arte Urbano es_ES
dc.subject escultura es_ES
dc.subject INTERFERÈNCIES es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Interferències: acupuntura urbana al barri de benimaclet es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Llonch Molina, C. (2015). Interferències: acupuntura urbana al barri de benimaclet. http://hdl.handle.net/10251/60560. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 25080 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record