- -

Modernitzar una recreativa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Modernitzar una recreativa

Show full item record

Oltra González, A. (2015). Modernitzar una recreativa. http://hdl.handle.net/10251/60721.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60721

Files in this item

Item Metadata

Title: Modernitzar una recreativa
Author: Oltra González, Asunción
Director(s): Llorca Alcón, Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2015-09-10
Issued date:
Abstract:
El objectiu de l'empresa es crear e introduir en el mercat noves línies de productes d'oci, com son les màquines recreatives "d'ara". Es pretén aconseguir mitjançant un disseny i posta endavant de nous sistemes.
Subjects: Empresa d'oci , Empresa de ocio
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record