- -

Aplicació Web "Avalua"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Aplicació Web "Avalua"

Show full item record

Molina Llopis, M. (2015). Aplicació Web "Avalua". http://hdl.handle.net/10251/60766.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60766

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació Web "Avalua"
Author: Molina Llopis, María
Director(s): Llorca Alcón, Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2015-01-22
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte naix de la necessitat que tenen els professors del Col·legi Carmelites “La Presentació” d'Alcoi, d'avaluar d'una forma estàndard, clara i fàcil als seus alumnes d'ESO.
Subjects: Gestió docent , Gestión docente , Software de gestión , Software de gestió
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record