- -

Vestíbul

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Vestíbul

Show full item record

Cabrera Fausto, I.; Roig, A. (2015). Vestíbul. Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica. (26):9-16. http://hdl.handle.net/10251/60840

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60840

Files in this item

Item Metadata

Title: Vestíbul
Author: Cabrera Fausto, Ivan Roig, Antoni
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
Issued date:
Abstract:
La majoria de nosaltres no tenim uns coneixements d'arquitectura excessivament amplis, però tots en sabem en major o menor mesura. El desigual coneixement sobre la seua història farà que ens atrevim a parlar més o menys ...[+]
Subjects: Arquitectura , Prospectiva , Futuro , Hábitat humano , Diseño
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica. (issn: 1130-4235 ) (eissn: 2340-4787 )
Publisher:
Agrupació Borrianenca de Cultura
Publisher version: http://www.burriana.es/agrupacio_borrianenca/cataleg.htm
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record