- -

La invenció d´Êthos

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

La invenció d´Êthos

Mostrar el registro completo del ítem

Furió Bartolomé, D. (2015). La invenció d´Êthos. http://hdl.handle.net/10251/61350.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/61350

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: La invenció d´Êthos
Autor:
Director(es): Navalón Blesa, Natividad
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Fecha acto/lectura:
2015-06
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] The origen of the meaning of “Êthos” is dwelling, the place where the human beings live. However, another meanings have been given to this name, for example “Behaviour that humans build along their existence”. Our ...[+]


[VA] L’origen d’”Êthos” és estatge, lloc on habiten els éssers humans. Però li han atorgat segons sentits a aquest nom, com per exemple: aquella conducta que va formant a l’home al llarg de la seva existència. La nostra ...[+]
Palabras clave: experiència , Êthos , projecte , espai expositiu , instal·lació artística , Espectador
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística
Tipo: Tesis de máster

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem