- -

OPTIMITZACIÓ DE MÈTODES MULTITÉCNICA PER A LA CARACTERITZACIÓ DE COMPONENTS ORGÀNICS I MORTERS DE CALÇ TRADICIONALS DE L'ANTIGUITAT. DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES EXPERIMENTALS PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. APLICACIÓ A UN CAS D'ESTUDI: ELS ESTUCS DE LA PINTURA MURAL DE LA CULTURA MAIA (ANTIGA MESOAMÈRICA)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

OPTIMITZACIÓ DE MÈTODES MULTITÉCNICA PER A LA CARACTERITZACIÓ DE COMPONENTS ORGÀNICS I MORTERS DE CALÇ TRADICIONALS DE L'ANTIGUITAT. DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES EXPERIMENTALS PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. APLICACIÓ A UN CAS D'ESTUDI: ELS ESTUCS DE LA PINTURA MURAL DE LA CULTURA MAIA (ANTIGA MESOAMÈRICA)

Show full item record

Guasch Ferré, N. (2016). OPTIMITZACIÓ DE MÈTODES MULTITÉCNICA PER A LA CARACTERITZACIÓ DE COMPONENTS ORGÀNICS I MORTERS DE CALÇ TRADICIONALS DE L'ANTIGUITAT. DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES EXPERIMENTALS PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. APLICACIÓ A UN CAS D'ESTUDI: ELS ESTUCS DE LA PINTURA MURAL DE LA CULTURA MAIA (ANTIGA MESOAMÈRICA) [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/61385

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/61385

Files in this item

Item Metadata

Title: OPTIMITZACIÓ DE MÈTODES MULTITÉCNICA PER A LA CARACTERITZACIÓ DE COMPONENTS ORGÀNICS I MORTERS DE CALÇ TRADICIONALS DE L'ANTIGUITAT. DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES EXPERIMENTALS PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. APLICACIÓ A UN CAS D'ESTUDI: ELS ESTUCS DE LA PINTURA MURAL DE LA CULTURA MAIA (ANTIGA MESOAMÈRICA)
Author:
Director(s): Domenech Carbo, Mª Teresa Mas Barberà, Xavier Prada Pérez, José Luis Vázquez de Agredos Pascual, María Luisa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Read date / Event date:
2016-01-13
Issued date:
Abstract:
[EN] The present research suggests, on one hand, optimizing a multi-technical method for the characterization of organic compounds and traditional lime mortars to use in monumental buildings of antiquity. To illustrate the ...[+]


[ES] La presente investigación propone, de un lado, la optimización de un método multitécnica para la caracterización de componentes orgánicos y morteros de cal tradicionales en construcciones monumentales de la antigüedad. ...[+]


[CAT] La present investigació proposa, per una banda, l'optimització d'un mètode multitècnica per a la caracterització de components orgànics i morters de calç tradicionals en construccions monumentals de l'antiguitat. Com ...[+]
Subjects: Mètodes multitècnica , Components orgànics , Morters de calç , Additius orgànics naturals
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/61385
Type: Tesis doctoral

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record