- -

ART DE LES PRIMERES NACIONS: DE LA TRADICIÓ A LA CONTEMPORANEÏTAT

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ART DE LES PRIMERES NACIONS: DE LA TRADICIÓ A LA CONTEMPORANEÏTAT

Show full item record

Úbeda Morales, M. (2015). ART DE LES PRIMERES NACIONS: DE LA TRADICIÓ A LA CONTEMPORANEÏTAT. http://hdl.handle.net/10251/61691.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/61691

Files in this item

Item Metadata

Title: ART DE LES PRIMERES NACIONS: DE LA TRADICIÓ A LA CONTEMPORANEÏTAT
Author: Úbeda Morales, María
Director(s): Ríos Palomares, Miguel Ángel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Read date / Event date:
2015-07-15
Issued date:
Abstract:
[ES] En el present document s’exposa el procés d’immersió en una cultura tan tipificada com és la dels natius americans, per tal d’entendre el per què del seu art, el seu origen i la seua ...[+]
Subjects: arte , aborígenes , Grabado , Canadá , Antropología
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record