- -

El Craftivisme com a mecanisme integrador de transformació social. Entreteixint des de la individualitat a la col·lectivitat, de l'artesania a l'activisme post-media

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

El Craftivisme com a mecanisme integrador de transformació social. Entreteixint des de la individualitat a la col·lectivitat, de l'artesania a l'activisme post-media

Mostrar el registro completo del ítem

Rodríguez Tortajada, A. (2016). El Craftivisme com a mecanisme integrador de transformació social. Entreteixint des de la individualitat a la col·lectivitat, de l'artesania a l'activisme post-media [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/62590.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/62590

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: El Craftivisme com a mecanisme integrador de transformació social. Entreteixint des de la individualitat a la col·lectivitat, de l'artesania a l'activisme post-media
Autor:
Director(es): Chafer Bixquert, Teresa Doménech Ibáñez, Isabel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Fecha acto/lectura:
2016-01-29
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Abstract: Craftivism is an artistic-social movement that, through handcraft and generally with a social approach, aims to transform something already used for a better end, through creativity, in an individual or ...[+]


[ES] Resumen: El craftivismo es un movimiento artístico-social que, a través de la/las artesanía/s y con un enfoque generalmente social, busca transformar algo ya usado para un fin mejor, a través de la creatividad, ya ...[+]


[CAT] Resum: El craftivisme és un moviment artístic-social que, a través de la/les artesania/es i amb un enfocament generalment social, busca transformar quelcom ja usat per a una fi millor, a través de la creativitat, ...[+]
Palabras clave: Craftivisme , Artesania , Activisme , Transformació social , Espai públic , Domesticitat , Teixit , Col·lectivitat , Cooperació , Creativitat , Comunal , DIY , Polític , Social , Antibel·licisme , Anti-explotació , Caritat , Ecologia , Reciclatge , Embelliment , Guerrilla , Vestit , Intervenció urbana , Feminisme , Consumisme , Construcció comunitària
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/62590
Tipo: Tesis doctoral

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem