- -

Producte d'inverses i caracteritzacions de la invertibilitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Producte d'inverses i caracteritzacions de la invertibilitat

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Fuster Capilla, Robert Ricard es_ES
dc.date.accessioned 2016-05-04T12:02:27Z
dc.date.available 2016-05-04T12:02:27Z
dc.date.issued 2016-05-04 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/63589
dc.description.abstract Càlcul de les inverses de les matrius elementals. Propietats del producte d'inverses. Diverses caracteritzacions de les matrius invertibles. es_ES
dc.description.uri https://media.upv.es/player/?id=a9ca9840-021e-11e6-851a-656f7e06a374 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Matriu es_ES
dc.subject Inversa es_ES
dc.subject Invertible es_ES
dc.subject Regular es_ES
dc.subject Singular es_ES
dc.subject Gauss es_ES
dc.subject Jordan es_ES
dc.subject Quadrada es_ES
dc.subject Rang es_ES
dc.subject Identitat es_ES
dc.subject Producte es_ES
dc.subject Sistema d'equacions lineals es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Producte d'inverses i caracteritzacions de la invertibilitat es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Screencast es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 20 minutos es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1201 - Álgebra es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuster Capilla, RR. (2016). Producte d'inverses i caracteritzacions de la invertibilitat. http://hdl.handle.net/10251/63589 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\13303 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record