- -

Anàlisis del mercat i disseny d'una impressora 3D

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisis del mercat i disseny d'una impressora 3D

Show full item record

Micó Melió, J. (2014). Anàlisis del mercat i disseny d'una impressora 3D. http://hdl.handle.net/10251/63959

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/63959

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisis del mercat i disseny d'una impressora 3D
Author: Micó Melió, Juan
Director(s): Alcaide Marzal, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2014-09
Issued date:
Abstract:
El present estudi te per objecte descriure el procés de rediseny d’un kit d’una Impressora 3D amb els elements que formen part del Kit amb un acabat semiprofessional, amb possibilitat d’imprimir amb ABS i PLA, millorant ...[+]
Subjects: Impresora 3D , Impresión ABS , Impresión PLA , Autocalibración
Copyrigths: Cerrado
degree: Máster Universitario en Ingeniería del Diseño-Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record