- -

Estudi de plataformes de computació "Big Data": La seua aplicació a detecció de casos similars en rutes assistencials

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de plataformes de computació "Big Data": La seua aplicació a detecció de casos similars en rutes assistencials

Show full item record

Pardo Mas, JR. (2016). Estudi de plataformes de computació "Big Data": La seua aplicació a detecció de casos similars en rutes assistencials. http://hdl.handle.net/10251/63969.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/63969

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de plataformes de computació "Big Data": La seua aplicació a detecció de casos similars en rutes assistencials
Author: Pardo Mas, José Ramón
Director(s): García Gómez, Juan Miguel Sáez Silvestre, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Read date / Event date:
2016-04-27
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest projecte consta de la implementació d’una prova de concepte per a demostrar l’us de les tecnologies Big Data a l’actualitat a l’àmbit de la salut. S’han preparat les diverses part del programa pensant en que ...[+]
Subjects: Informática biomédica , Bioninformática , Calidad , Estabilidad , Repositorios , Bigdata , Estadística
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record