- -

Algorisme de Gauss

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Algorisme de Gauss

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Algorisme de Gauss. http://hdl.handle.net/10251/64159

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/64159

Video Viewer

Item Metadata

Title: Algorisme de Gauss
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Descripció de l'algorisme d'eliminació de Gauss per a obtenir una forma esglaonada d'una matriu.
Subjects: Algorisme , Operació elemental , Matriu elemental , Reducció , Eliminació , Gauss , Permutació , Escalat , Matriu esglaonada
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=8a1dd120-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: El lector ha d'estar familiaritzat amb les operacions elementals per files d'una matriu i ha de saber reconèidxer les matrius esglaonades. També és recomanable, però no necessari, conèixer la idea bàsica dels mètodes d'esglaonament.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record