- -

Arbres de classificació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Arbres de classificació

Show full item record

Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2016). Arbres de classificació. http://hdl.handle.net/10251/64767

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/64767

Video Viewer

Item Metadata

Title: Arbres de classificació
Author: Juan Císcar, Alfonso Sanchis Navarro, José Alberto Civera Saiz, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Issued date:
Abstract:
Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Definir un arbre de classificació * Aplicar un algorisme d'aprenentatge convencional
Subjects: Arbres de classificació , Sistemes intel·ligents , Aprenentatge automàtic
UNESCO code: 3304 - Tecnología de los ordenadores (microelectrónica)
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=f298b880-8a06-11e5-894f-8dbdd6e23988
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Objecte d'introducció als arbres de classificació que ha de complementar-se mitjançant resolució d'exercicis en classe
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record