- -

Matrius i vectors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Matrius i vectors

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Matrius i vectors. http://hdl.handle.net/10251/64895

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/64895

Video Viewer

Item Metadata

Title: Matrius i vectors
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Descripció de les matrius i dels vectors reals i complexos. Primeres operacions amb matrius: suma, producte escalar-matriu i combinacions lineals. Producte escalar de dos vectors.
Subjects: Matriu , Vector , Àlgebra lineal , Operacions , Suma , Producte escalar-matriu , Producte escalar , Nombre , Real , Complex , Combinació lineal , Matriu nul·la , Matriu identitat
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=8ccfaab0-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Aquest vídeo no requereix cap requisit previ. Únicament se suposa un coneixement basic dels nombres reals i complexos.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record