- -

Sistemes d'equacions lineals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Sistemes d'equacions lineals

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Sistemes d'equacions lineals. http://hdl.handle.net/10251/64897

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/64897

Video Viewer

Item Metadata

Title: Sistemes d'equacions lineals
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Sistemes d'equacions lineals i solucions. Exemples i classificació atenent al nombre de solucions. Interpretacions geomètriques. Forma vectorial i forma matricial dels sistemes.
Subjects: Sistemes d'equacions lineals , Solució , Particular , General , Resolució , Discussió , Compatible , Consistent , Incompatible , Inconsistent , Determinat , Indeterminat , Recta , Forma matricial , Forma vectorial
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=8cfd2350-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix un coneixement elemental dels nombres reals i dels vectors de R^n. També és recomanable que se sàpiga trobar les solucions de una (sola) equació lineal amb diverses incògnites; això es pot assolir visualitzant l'objecte d'aprenentatge "L'equació lineal"
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record