- -

Matrius invertibles

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Matrius invertibles

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Matrius invertibles. http://hdl.handle.net/10251/65398

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65398

Video Viewer

Item Metadata

Title: Matrius invertibles
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Definició, caracterització i càlcul de la inversa d'una matriu fent servir l'algorisme de Gauss-Jordan.
Subjects: Matriu , Inversa , Invertible , Regular , Singular , Gauss , Jordan , Quadrada , Rang
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=5a3cc720-265f-11e6-9543-a7e491be640b
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix el coneixement de les operacions amb matrius i l'algorisme de Gauss-Jordan.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record