- -

El producte escalar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El producte escalar

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Fuster Capilla, Robert Ricard es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-14T10:01:06Z
dc.date.available 2016-06-14T10:01:06Z
dc.date.issued 2016-06-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/65860
dc.description.abstract Definició del producte escalar de dos vectors, en els casos real i complex. Aplicacions al càlcul de distàncies, longituds i angles. es_ES
dc.description.uri https://media.upv.es/player/?id=ccf18f10-273d-11e6-ba72-3b967e90c337 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Matriu es_ES
dc.subject Vector es_ES
dc.subject Àlgebra lineal es_ES
dc.subject Operacions es_ES
dc.subject Producte escalar es_ES
dc.subject Nombre es_ES
dc.subject Real es_ES
dc.subject Complex es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title El producte escalar es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Screencast es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Fácil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 12 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Únicament es requereix un coneixement elemental sobre vectors. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1201 - Álgebra es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuster Capilla, RR. (2016). El producte escalar. http://hdl.handle.net/10251/65860 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\1743 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record