- -

Multiplicació de matrius. Productes de files i columnes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Multiplicació de matrius. Productes de files i columnes

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Multiplicació de matrius. Productes de files i columnes. http://hdl.handle.net/10251/65861

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65861

Video Viewer

Item Metadata

Title: Multiplicació de matrius. Productes de files i columnes
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Introducció dels productes matriu-vector i fila-matriu, entesos com a combinacions lineals de les columnes o de les files de la matriu, i fila-columna.
Subjects: Matriu , Vector , Escalar , Producte , Multiplicació , Fila , Columna , Combinació lineal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=0656cb50-2976-11e6-8797-850b2ebc006f
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix el coneixement dels conceptes de matriu, vector i combinació lineal de vectors.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record