- -

PRÀCTIQUES D' ÀLGEBRA AMB MATLAB 6.5.1.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

PRÀCTIQUES D' ÀLGEBRA AMB MATLAB 6.5.1.

Mostrar el registro completo del ítem

Cantó Colomina, B.; Boix García, M. (2015). PRÀCTIQUES D' ÀLGEBRA AMB MATLAB 6.5.1. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/66050

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/66050

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: PRÀCTIQUES D' ÀLGEBRA AMB MATLAB 6.5.1.
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
L'objecte d'aquesta publicació és servir d'ajuda en matèria de matemàtiques als estudiants de primer curs d'escoles tècniques, especialment: en enginyeria informàtica, en administració i direcció d'empreses, en enginyeria ...[+]
Palabras clave: Pràctiques , Àlgebra , Matlab
Derechos de uso: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-369-5
Fuente:
Colección Académica. Editorial UPV.
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6241-1-1
Tipo: Libro

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem