- -

Pastat manual de colors mitjançant moleta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pastat manual de colors mitjançant moleta

Show full item record

Galbis Juan, A.; Collado Jareño, C. (2016). Pastat manual de colors mitjançant moleta. https://hdl.handle.net/10251/66472

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10251/66472

Video Viewer

Item Metadata

Title: Pastat manual de colors mitjançant moleta
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura
Issued date:
Abstract:
Conté un mètode per a manufacturar, de forma artesanal, pintures artístiques mitjançant fricció amb moleta sobre base de granit o vidre, un procediment tècnic que puga garantir tant la qualitat del resultat obtingut com ...[+]
Subjects: Fabricació de pintures , Tècniques pictòriques , Olis , Encàustica , Tremps , Relació aglutinant/pigment
UNESCO code: 6299 - Otras especialidades artísticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=6084e760-022f-11e6-ab97-c3bfe91616bf
Learning Resource Type: Vídeo didáctico
Educational description: Visualitzar les vegades que siga necessari per a interioritzar la metodologia de treball, anotar esquemàticament i tractar de repetir-la en la pràctica amb posterioritat.
Intended End User Role: Alumno
Context: Postgrado
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record