- -

Exemple de camp magnètic creat per conductors rectilinis

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Exemple de camp magnètic creat per conductors rectilinis

Show full item record

Meseguer Dueñas, JM. (2016). Exemple de camp magnètic creat per conductors rectilinis. http://hdl.handle.net/10251/67450

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/67450

Video Viewer

Item Metadata

Title: Exemple de camp magnètic creat per conductors rectilinis
Author: Meseguer Dueñas, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Issued date:
Abstract:
Utilitzant les expressions del camp magnètic creat per un conductor rectilini indefinit i de força magnètica sobre un conductor rectilini sotmès a camp uniforme, es determina la força per unitat de longitud entre conductors ...[+]
Subjects: Camp magnètic , Conductor
UNESCO code: 2202 - Electromagnetismo
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=8623c020-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: L'alumne ha de treballar amb expressions que suposen hipòtesis simplificatives: conductors indefinits, camps uniformes, no considerar efectes gravitatoris..., que li han de servir en enginyeria per a poder utilitzar les expressions generals de la física en el mon pràctic.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record