- -

ANÀLISI D'ALTERNATIVES PER A REDUIR EL REBUIG DESTINAT A ABOCADOR D'UNA PLANTA DE TRIATGE I COMPOSTATGE. DISSENY PRELIMINAR DE LA MILLORA PROPOSADA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ANÀLISI D'ALTERNATIVES PER A REDUIR EL REBUIG DESTINAT A ABOCADOR D'UNA PLANTA DE TRIATGE I COMPOSTATGE. DISSENY PRELIMINAR DE LA MILLORA PROPOSADA

Show full item record

Pons Castell, A. (2016). ANÀLISI D'ALTERNATIVES PER A REDUIR EL REBUIG DESTINAT A ABOCADOR D'UNA PLANTA DE TRIATGE I COMPOSTATGE. DISSENY PRELIMINAR DE LA MILLORA PROPOSADA. http://hdl.handle.net/10251/67652.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/67652

Files in this item

Item Metadata

Title: ANÀLISI D'ALTERNATIVES PER A REDUIR EL REBUIG DESTINAT A ABOCADOR D'UNA PLANTA DE TRIATGE I COMPOSTATGE. DISSENY PRELIMINAR DE LA MILLORA PROPOSADA
Author: Pons Castell, Andreu
Director(s): Montañés Sanjuan, María Teresa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Read date / Event date:
2016-07-11
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball Final de Grau aborda la problemàtica de l’incessant augment de residus urbans arreu del món mitjançant l’estudi d’alternatives per reduir-ne la quantitat que acabe als abocadors controlats. Partint ...[+]


[ES] El presente Trabajo Final de Grado aborda la problemática del incesante aumento de residuos urbanos mediante el estudio de alternativas para reducir la cantidad que acaba en los vertederos controlados. Partiendo ...[+]


[EN] This Final Degree Work is focused on the problem of the ever-increasing amount of urban waste worldwide by studying ways of reducing the share of that waste that ends up in landfills. Based on the composition of ...[+]
Subjects: CDR , Cimentera , Planta de triatge i compostatge , Millora
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record