- -

PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B

Mostrar el registro completo del ítem

Cantó Colomina, B.; Boix García, M. (2015). PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/67726

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/67726

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Fecha difusión:
Resumen:
L'objecte d'aquesta publicació és servir d'ajuda en matèria de matemàtiques als estudiants de primer curs d'escoles tècniques, especialment: en enginyeria informàtica, en administració i direcció d'empreses, en enginyeria ...[+]
Palabras clave: Pràctiques , D'àlgebra , Matlab , 2013b
Derechos de uso: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-368-8
Fuente:
Colección Académica. Editorial UPV.
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_392-8-1
Tipo: Libro

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem