- -

PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B

Show full item record

Cantó Colomina, B.; Boix García, M. (2015). PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/67726

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/67726

Files in this item

Item Metadata

Title: PRÀCTIQUES D'ÀLGEBRA AMB MATLAB 2013B
Author: Cantó Colomina, Begoña Boix García, Macarena
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Issued date:
Abstract:
L'objecte d'aquesta publicació és servir d'ajuda en matèria de matemàtiques als estudiants de primer curs d'escoles tècniques, especialment: en enginyeria informàtica, en administració i direcció d'empreses, en enginyeria ...[+]
Subjects: Pràctiques , D'àlgebra , Matlab , 2013b
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-368-8
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_392-8-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record