- -

Instrumentació i control mitjançant microcontrolador d’un braç articulat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Instrumentació i control mitjançant microcontrolador d’un braç articulat

Show full item record

Camarasa Carreres, E. (2016). Instrumentació i control mitjançant microcontrolador d’un braç articulat. http://hdl.handle.net/10251/68602.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/68602

Files in this item

Item Metadata

Title: Instrumentació i control mitjançant microcontrolador d’un braç articulat
Author: Camarasa Carreres, Efrén
Director(s): Martí Campoy, Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Read date / Event date:
2016-07-14
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte realitzat te com a finalitat el control d’un braç articulat mitjançant un acceleròmetre incorporat en una placa experimental amb un microcontrolador. Addicionalment s’ha evitat el sobreesforç del motors ...[+]


[ES] El proyecto realizado tiene como finalidad el control de un brazo articulado mediante un acelerómetro incorporado en una placa experimental con un microcontrolador. Adicionalmente se ha evitado el sobreesfuerzo de ...[+]


[EN] The project realized aims to control an articulated arm with a built- in accelerometer experimental board with a microcontroller. Additionally, engines overexertion has been avoided and the battery that feeds the ...[+]
Subjects: Braç articulat , Acceleròmetre , Microcontrolador , Finals de carrera , Font d’alimentació , Brazo articulado , Acelerómetro , Fuente de alimentación , Articulated arm , Limit switches , Power supply
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record