- -

Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils

Mostrar el registro completo del ítem

Martí Ruiz, EJ. (2016). Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils. http://hdl.handle.net/10251/70457.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70457

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils
Autor:
Director(es): Pastor Gadea, Moisés
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2016-09-23
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest projecte s’ha realitzat a l’empresa GALOL S.A. (Empresa dedicada a la galvanotècnia, recobriments metàl·lics i tractament de superfícies) i sorgeix arrel a l’estància de pràctiques en dita empresa. El projecte ha ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem