- -

Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils

Show full item record

Martí Ruiz, EJ. (2016). Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils. http://hdl.handle.net/10251/70457.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70457

Files in this item

Item Metadata

Title: Sistema de monitorització de la producció en temps real per a dispositius mòbils
Author: Martí Ruiz, Emilio José
Director(s): Pastor Gadea, Moisés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2016-09-23
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte s’ha realitzat a l’empresa GALOL S.A. (Empresa dedicada a la galvanotècnia, recobriments metàl·lics i tractament de superfícies) i sorgeix arrel a l’estància de pràctiques en dita empresa. El projecte ha ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record