- -

Johannes Kabatek i Claus Pusch (ed.), Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc [Ressenya]

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Johannes Kabatek i Claus Pusch (ed.), Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc [Ressenya]

Show full item record

Mas Castells, JA. (2011). Johannes Kabatek i Claus Pusch (ed.), Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc [Ressenya]. Caplletra. 1(50):275-279. http://hdl.handle.net/10251/70842

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70842

Files in this item

Item Metadata

Title: Johannes Kabatek i Claus Pusch (ed.), Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc [Ressenya]
Author: Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Issued date:
Abstract:
Ressenya del llibre: "Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc" de Johannes Kabatek i Claus Pusch (ed.).
Subjects: Ressenya , Llengua estàndard , Variació lingüística , Llengua oral , Dialectologia , Sociolingüística , Normalització lingüística , Català , Occità , Basc
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Caplletra. (issn: 0214-8188 ) (eissn: 2386-7159 )
Publisher:
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i Publicacions de l Abadia de Montserrat (PAM)
Publisher version: http://www.revistacaplletra.com/
Type: Reseña

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record