- -

FONAMENTACIONS EN L'ÀMBIT DE L'ENGINYERIA GEOLÒGICA. APLICACIONS EN ARQUITECTURA I ENGINYERIA CIVIL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

FONAMENTACIONS EN L'ÀMBIT DE L'ENGINYERIA GEOLÒGICA. APLICACIONS EN ARQUITECTURA I ENGINYERIA CIVIL

Show full item record

Torrijo Echarri, FJ.; Cortés Gimeno, R. (2011). FONAMENTACIONS EN L'ÀMBIT DE L'ENGINYERIA GEOLÒGICA. APLICACIONS EN ARQUITECTURA I ENGINYERIA CIVIL. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71977

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71977

Files in this item

Item Metadata

Title: FONAMENTACIONS EN L'ÀMBIT DE L'ENGINYERIA GEOLÒGICA. APLICACIONS EN ARQUITECTURA I ENGINYERIA CIVIL
Author: Torrijo Echarri, Francisco Javier Cortés Gimeno, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
Les càrregues sobre les estructures i el seu propi pes es poden concebre en el disseny com un conjunt de forces que sempre cal transmetre o traslladar al sòl o a la roca, que es veurà afectat pels canvis d'esforç, i la ...[+]
Subjects: Fonamentacions , L'àmbit , L'enginyeria , Geològica , Aplicacions , Arquitectura , Enginyeria , Civil
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-709-8
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_813-3-1
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record