- -

ROMÀ DE LA CALLE: L`IMPULS ESTÈTIC EN ART I EDUCACIÓ

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ROMÀ DE LA CALLE: L`IMPULS ESTÈTIC EN ART I EDUCACIÓ

Show full item record

Huerta Ramon, RV. (2013). ROMÀ DE LA CALLE: L`IMPULS ESTÈTIC EN ART I EDUCACIÓ. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71986

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71986

Files in this item

Item Metadata

Title: ROMÀ DE LA CALLE: L`IMPULS ESTÈTIC EN ART I EDUCACIÓ
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Issued date:
Abstract:
El present treball és un homenatge a la figura del professor Romà de la Calle, catedràtic d'Estètica que s'ha convertit en mestre de successives generacions. Es tracta d'un apunt biogràfic que revisa la trajectòria d'un ...[+]
Subjects: Calle , L`impuls , Estètic , Educació
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-984-9
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_2085-4-1
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record