- -

INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL

Mostrar el registro completo del ítem

Delgado Artes, R.; Galiana Galán, F.; Calabuig Vila, E.; Vallés Planells, MC. (2013). INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71988

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71988

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha difusión:
Resumen:
L'inventari forestal, tot i tractar-se d'una de les disciplines clàssiques de la dasonomia, ha experimentat un desenvolupament tecnològic molt important que fa necessari un constant procés d'aprenentatge de les últimes ...[+]
Palabras clave: Instrumental , Inventari , Forestal
Derechos de uso: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-994-8
Fuente:
Colección Académica. Editorial UPV.
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_628-3-1
Tipo: Libro

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem