- -

ANÀLISI FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

ANÀLISI FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA

Show full item record

Gil Santiago, C. (2015). ANÀLISI FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72009

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72009

Files in this item

Item Metadata

Title: ANÀLISI FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA
Author: Gil Santiago, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
Este manual presenta les línies bàsiques per a la iniciació a les finances en el sector turístic, partint d'un nivell intel·ligible per no iniciats en la matèria. Repartit en tres grans blocs, comença per una introducció ...[+]
Subjects: Anàlisi , Financera , L'empresa , Turística
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-305-3
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_401-3-1
Type: Libro

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record