- -

Estabilitat financera i transparència informativa: anàlisi de l'endeutament dels ajuntaments valencians

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estabilitat financera i transparència informativa: anàlisi de l'endeutament dels ajuntaments valencians

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Seguí Mas, Elíes es_ES
dc.contributor.advisor Beneyto Cabanes, Rafael es_ES
dc.contributor.author Tormo Giner, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-19T15:20:42Z
dc.date.available 2016-10-19T15:20:42Z
dc.date.created 2016-09-30
dc.date.issued 2016-10-19 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/72318
dc.description.abstract [CA] El present treball pretén analitzar l'endeutament dels ajuntaments valencians, tant sobre població com sobre ingressos corrents. Per això, caldrà tindre en compte les modificacions de la normativa aprovades des de novembre de 2014 fins ara. L'anàlisi incorporarà el saldo de factures pendents d'aplicar al pressupost pels ajuntaments valencians durant 2013 i 2014. Adicionalment, el treball tindrà en compte del compliment pels ajuntaments valencians de l'objectiu d'estabilitat per als anys 2013 i 2014. També es comprobaran les diferències a la liquidació definitiva de la participació dels ajuntaments als ingressos de l'Estat, on s'han produït diferències importants. Per últim, també s'analitzarà la correlació entre l'endeutament dels ajuntaments, l'incompliment dels objectius d'estabilitat i l'índex de transparència. es_ES
dc.format.extent 91 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Transparencia municipal es_ES
dc.subject Estabilidad presupuestaria es_ES
dc.subject Financiación local es_ES
dc.subject Comunitat Valenciana es_ES
dc.subject Ayuntamientos es_ES
dc.subject Estabilitat financera es_ES
dc.subject Transparència informativa es_ES
dc.subject Endeutament municipal es_ES
dc.subject Administració local
dc.subject Ajuntaments
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Estabilitat financera i transparència informativa: anàlisi de l'endeutament dels ajuntaments valencians es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Tormo Giner, P. (2016). Estabilitat financera i transparència informativa: anàlisi de l'endeutament dels ajuntaments valencians. http://hdl.handle.net/10251/72318. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\37516 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record