- -

ERGONOMIA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ERGONOMIA

Show full item record

Genís Domenech, MS. (2012). ERGONOMIA. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72443

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72443

Files in this item

Item Metadata

Title: ERGONOMIA
Author: Genís Domenech, Mª. Susana
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Issued date:
Abstract:
'L'ergonomia pot definir-se com el camp de coneixements multidisciplinaris que estudia les caracteristiques, necessitats, capacitats i habilitats dels essers humans, analitzant aquells aspectes que afecten el disseny de ...[+]
Subjects: Ergonomia
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-937-5
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_210-3-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record