- -

Investigació acció participativa en universitats politècniques: el cas d'utòpika a la Universitat Politècnica de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Investigació acció participativa en universitats politècniques: el cas d'utòpika a la Universitat Politècnica de València

Show full item record

Palau Salvador, G. (2012). Investigació acció participativa en universitats politècniques: el cas d'utòpika a la Universitat Politècnica de València. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72475

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72475

Files in this item

Item Metadata

Title: Investigació acció participativa en universitats politècniques: el cas d'utòpika a la Universitat Politècnica de València
Author: Palau Salvador, Guillermo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Issued date:
Abstract:
Utòpika és una xarxa de professor(e)s i estudiants de la UPV que practica la investigació activa participativa. En col·laboració amb organitzacions no lucratives, busca resoldre problemes de la societat valenciana des d'un ...[+]
Subjects: Investigació , Acció , Participativa , Universitats , Politècniques , D'utòpika , Universitat , Politècnica , València
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
ISBN: 978-84-8363-786-9
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6047-1-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record