- -

PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES

Show full item record

Delgado Artes, R.; Gil Puig, A. (2012). PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72485

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72485

Files in this item

Item Metadata

Title: PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES
Author: Delgado Artes, Rafael Gil Puig, Adriana
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
Si bé les causes que originen la degradació afecten de manera transversal a diverses escales territorials, les obres de recuperació es porten a terme en l'àmbit local, mitjançant projectes tècnics, que actuen sobre les ...[+]
Subjects: Projectes , Recuperació , D'àrees , Degradades
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-789-0
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_987-3-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record