- -

PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES

Mostrar el registro completo del ítem

Delgado Artes, R.; Gil Puig, A. (2012). PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72485

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72485

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: PROJECTES DE RECUPERACIÓ D'ÀREES DEGRADADES
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha difusión:
Resumen:
Si bé les causes que originen la degradació afecten de manera transversal a diverses escales territorials, les obres de recuperació es porten a terme en l'àmbit local, mitjançant projectes tècnics, que actuen sobre les ...[+]
Palabras clave: Projectes , Recuperació , D'àrees , Degradades
Derechos de uso: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-789-0
Fuente:
Colección Académica. Editorial UPV.
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_987-3-1
Tipo: Libro

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem