- -

Dimensionament d'un procés de dessalinització mitjançant membranes per dos abastiments de diferent salinitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dimensionament d'un procés de dessalinització mitjançant membranes per dos abastiments de diferent salinitat

Show full item record

Fons Estarelles, ML. (2016). Dimensionament d'un procés de dessalinització mitjançant membranes per dos abastiments de diferent salinitat. http://hdl.handle.net/10251/72646.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72646

Files in this item

Item Metadata

Title: Dimensionament d'un procés de dessalinització mitjançant membranes per dos abastiments de diferent salinitat
Author: Fons Estarelles, María Luz
Director(s): Gozálvez Zafrilla, José Marcial Santafé Moros, María Asunción
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2016-07
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[CA] L’objectiu d’aquest projecte és donar solució a la demanda d’aigua canviant entre les estacions d’estiu i hivern d’una població costera mitjançant el dimensionament d’un procés de dessalinització de membranes pel ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Proceso de salinización , Membranas
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record