- -

Projectes d'enginyeria ambiental, forestal i del medi rural

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projectes d'enginyeria ambiental, forestal i del medi rural

Show full item record

Dalmau Rovira, F.; Delgado Artes, R. (2016). Projectes d'enginyeria ambiental, forestal i del medi rural. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/73705

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/73705

Files in this item

Item Metadata

Title: Projectes d'enginyeria ambiental, forestal i del medi rural
Author: Dalmau Rovira, Ferran Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
Aquest és un manual que recorre totes les fases del procés dels projectes en el medi ambient, en el sentit més ample d'allò que es coneix com a "enginyeria verda", amb les seues pròpies peculiaritats.Està estructurat en ...[+]
Subjects: Projectes , D'enginyeria , Ambiental , Forestal , Rural
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-532-3
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_526-5-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record