- -

CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN METAL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN METAL

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Barón Linares, Vicente es_ES
dc.contributor.author Galbis Benavent, María José es_ES
dc.date.accessioned 2016-11-18T14:24:08Z
dc.date.available 2016-11-18T14:24:08Z
dc.date.created 2016-09-26
dc.date.issued 2016-11-18 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/74383
dc.description.abstract [EN] The current work was continuing to work on first before, this is a first contact with the combination of different materials in the field of sculpture and abstract giving a personal interpretation related to the four natural elements. Therefore poses an investigation focusing on sculptural abstraction and knowledge of the different materials used in the realization of the pieces, as well as their characteristics and applications in the field of sculpture. This research attempts to address the meaning of abstract sculpture and obtain knowledge of the various materials used in their production in order to learn more about their individual and collective potential teaching. It also performs a search on artists of this subject in contemporary art and other related abstract sculpture. Finally, this paper represents a space to investigate the combination of different materials in order to make a personal artistic production that basing the research done es_ES
dc.description.abstract [CA] El present treball pretén ser la continuació a un primer treball realitzat en anterioritat, es tracta d’un primer contacte amb la combinació de diferents materials en l’àmbit de l’escultura donant una interpretació personal i abstracta relacionada amb els quatre elements naturals. Per això, es planteja una investigació centrada en l’abstracció escultòrica i el coneixement dels diferents materials emprats en la realització de les peces, així com les seues característiques i utilitats a l’àmbit escultòric. Amb aquesta investigació s’intenta abordar el significat de escultura abstracta i obtindré coneixements dels diferents materials emprats en la seua producció amb el fi de conèixer mes a fons les seues possibilitats individuals i col·lectives. Així mateix, es realitza una cerca sobre diferents artistes que tracten aquest tema a l’art actual i d’altres relacionats amb la escultura abstracta. Per últim, aquest escrit suposa un espai on poder investigar sobre la combinació de diferents materials amb la fi de realitzar una producció artística personal que recolze la investigació realitzada. es_ES
dc.description.abstract [ES] CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN METAL es_ES
dc.format.extent 55 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Elements es_ES
dc.subject Abstracció es_ES
dc.subject Pedra es_ES
dc.subject Fusta es_ES
dc.subject Metall es_ES
dc.subject Escultura es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN METAL es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Galbis Benavent, MJ. (2016). CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN METAL. http://hdl.handle.net/10251/74383. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\24972 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record