- -

Optimización con iluminación led de un colegio público

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Optimización con iluminación led de un colegio público

Show full item record

Bauset Almela, G. (2016). Optimización con iluminación led de un colegio público. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/74577

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/74577

Files in this item

Item Metadata

Title: Optimización con iluminación led de un colegio público
Author: Bauset Almela, Guillem
Director(s): Saiz Jimenez, Juan Ángel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica
Read date / Event date:
2016-06-29
Issued date:
Abstract:
[ES] El objecte del present projecte és realitzar un estudi luminotècnic d'una escola de primària al municipi valencià de Museros. Es realitza un estudi comparatiu amb els avantatges de substituir lluminària convencional ...[+]
Subjects: Gasto energético , Luminarias , Estudio luminotécnico , Led , Estalvi energètic , Lluminàries , Estudi luminoècnic
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Eléctrica-Grau en Enginyeria Elèctrica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record