- -

Diseño de un envase para perfumería

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño de un envase para perfumería

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Alberola Sendra, Joan Enric es_ES
dc.contributor.author Ferrando Pallarés, Andrea es_ES
dc.date.accessioned 2016-11-24T12:08:46Z
dc.date.available 2016-11-24T12:08:46Z
dc.date.created 2016-06-29
dc.date.issued 2016-11-24 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/74579
dc.description.abstract [CA] L’objecte d’aquest projecte és desenvolupar la marca i el disseny tant gràfic com estructural d’un envàs dirigit al sector de la perfumeria d’alta gama. El client que fa l’encàrrec és BERIOSKA SL que fabrica perfums. A proposta del director comercial i aprovat en consell d’administració el dia 12-2016 es planifica el llançament al mercat d’un nou producte, baix el “briefing” que detallaré en el punt 2.1 Per aquest motiu, aquest projecte està enfocat cap al consum de perfumeria d’alta gama,on es valora el producte per damunt de l’economia. En quan a la creació de la marca es realitzarà un estudi previ a la seua creació per tal de ser competitiva amb la resta de marques existents a aquest tipo de mercat. Caldrà revisar el registre de marques i patents a Espanya. Pel que fa al disseny estructural es dissenyarà l’envàs primari i secundari, sent el primer el flascó que conté el perfum i el segon la caixa que protegirà l’envàs front a possibles danys. A més, la realització d’aquests haurà de ser regint-se per la normativa existent i les especificacions tècniques en aquestos envasos. Per últim, el disseny comunicatiu anirà enfocat al disseny gràfic d’ambdós envasos, seguint les tendències que marca el mercat en quan a línies, colors i disseny. es_ES
dc.format.extent 112 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Envase es_ES
dc.subject Diseño es_ES
dc.subject Perfume es_ES
dc.subject Diseño gráfico es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es_ES
dc.title Diseño de un envase para perfumería es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ferrando Pallarés, A. (2016). Diseño de un envase para perfumería. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/74579 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\43354 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record