- -

Diagnòstic i validació per experts de la situació del districte tèxtil valencià

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diagnòstic i validació per experts de la situació del districte tèxtil valencià

Show full item record

Ortí Artés, EM. (2016). DIAGNÒSTIC I VALIDACIÓ PER EXPERTS DE LA SITUACIÓ DEL DISTRICTE TÈXTIL VALENCIÀ. http://hdl.handle.net/10251/75388.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/75388

Files in this item

Item Metadata

Title: Diagnòstic i validació per experts de la situació del districte tèxtil valencià
Author: Ortí Artés, Eva María
Director(s): Seguí Mas, Elíes Ortega Colomer, Francisco Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2016-11-25
Issued date:
Abstract:
[CA] En aquest treball, l’objectiu fonamental es l’anàlisi del esforç innovador realitzat per el sectors industrials i sobre tot pel tèxtil-confecció valencià en comparació amb els seus principals competidors, però que ...[+]
Subjects: Industria textil , Innovación industrial , Plan estratégico , Clúster , Reindustrialización , Comunitat Valenciana , Sector textil
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record