- -

La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives

Show full item record

Aragó Miñana, MDM. (2016). La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives. http://hdl.handle.net/10251/75599.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/75599

Files in this item

Item Metadata

Title: La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives
Author: Aragó Miñana, Maria del Mar
Director(s): Furió Vita, Dolores
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2016-09-16
Issued date:
Abstract:
[EN] La pell electrònica is a project made as part of a pre- vious work Els éssers relatius (2015) , focused on the creation of a creative documentary showing the witnes - ses of six ...[+]


[CA] La pell electrònica és un projecte compost en tant que parteix d’un treball anterior, Els éssers relatius (2015) centrat en la creació d’un documental creatiu vertebrat per sis testimonis de dones ...[+]


[ES] Creació i realització d'una videoinstal.lació mitjançant una peça audiovisual documental. Amb una prèvia experimentació sobre la materialitat de la projecció utlitzant diferents superficies i materials que permeten ...[+]
Subjects: Documental expandit , Videoinstal.lació , Multiprojeccions , Video experimental , Fragmentació , Superficies projectables , Experimentació , Llum
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record