- -

La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives

Mostrar el registro completo del ítem

Aragó Miñana, MDM. (2016). La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives. http://hdl.handle.net/10251/75599.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/75599

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: La pell electrònica: documental expandit, multiprojeccions i noves narratives
Autor:
Director(es): Furió Vita, Dolores
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Fecha acto/lectura:
2016-09-16
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] La pell electrònica is a project made as part of a pre- vious work Els éssers relatius (2015) , focused on the creation of a creative documentary showing the witnes - ses of six ...[+]


[VA] La pell electrònica és un projecte compost en tant que parteix d’un treball anterior, Els éssers relatius (2015) centrat en la creació d’un documental creatiu vertebrat per sis testimonis de dones ...[+]


[ES] Creació i realització d'una videoinstal.lació mitjançant una peça audiovisual documental. Amb una prèvia experimentació sobre la materialitat de la projecció utlitzant diferents superficies i materials que permeten ...[+]
Palabras clave: Documental expandit , Videoinstal.lació , Multiprojeccions , Video experimental , Fragmentació , Superficies projectables , Experimentació , Llum
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística
Tipo: Tesis de máster

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem